MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Zprávy o účasti na mezinárodních konferencích


R. Bělohlávek: ICDM (2013)
R. Filip: LPHYS (2011)
R. Filip: CV QIP (2012)
R. Filip: CEWQO (2012)
R. Filip: CEWQO (2013)
R. Filip: ICSSUR (2013)
J. Fiurášek: LPHYS (2011)
J. Fiurášek: CV QIP (2012)
J. Fiurášek: CEWQO (2012)
J. Fiurášek: CEWQO (2013)
J. Fiurášek: QIPC (2013)
J. Fiurášek: LPHYS (2013)
M. Gavenda: AQIS (2012)
M. Gavenda: CEWQO (2012)
M. Gavenda: LPHYS (2012)
M. Gavenda: CEWQO (2013)
M. Gavenda: QIPC (2013)
M. Gavenda: QIP (2014)
M. Gavenda: SPIE (2014)
Z. Hradil: ICSSUR (2013)
Z. Hradil: IWQI (2013)
M. Kolařík: IFSA-NAFIPS (2013)
J. Konečný: ACM SIGMOND/PODS (2011)
J. Konečný: CLA (2013)
P. Krajča: DASFAA (2012)
M. Krmelová: IFSA-NAFIPS (2013)
M. Krmelová: CLA (2013)
M. Krmelová: ICDM (2013)
M. Krmelová: ACM SAC (2014)
T. Kühr: MLDM (2012)
T. Kühr: IPMU (2012)
P. Marek: AQIS (2012)
P. Marek: QCMC (2012)
P. Marek: ICSSUR (2013)
M. Mičuda: AQIS (2012)
M. Mičuda: CEWQO (2012)
M. Mičuda: QCMC (2012)
L. Mišta: CV QIP (2012)
L. Mišta: ICSSUR (2013)
L. Mišta: IWQI (2013)
P. Osička: SIAM SODA (2012)
J. Outrata: ACM SIGIR (2011)
J. Outrata: CLA (2013)
J. Outrata: ICDM (2013)
M. Trnečka: ICML (2012)
M. Trnečka: SIAM SDM (2013)
M. Trnečka: CLA (2013)
L. Urbanová: IFSA-NAFIPS (2013)
L. Urbanová: EDBT/ICDT (2014)
V. Usenko: CV QIP (2012)
V. Usenko: LPHYS (2012)
V. Usenko: QCMC (2012)
V. Usenko: CEWQO (2013)
V. Usenko: QIP (2014)
V. Usenko: SPIE (2014)
V. Vychodil: ICDM (2011)ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic