MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Prof. Farid Khalili

Téma:Quantum measurements in laser gravitation wave detectors
Přednášející:Prof. Farid Khalili (Moscow State University)
Datum:5. února 2013
Čas:10:00 - 11:00
Místo:4.064, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic