MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Dr. Angel Mora Bonilla

Téma:Automated reasoning method to solve minimal key finding problem
Přednášející:Dr. Angel Mora Bonilla (University of Malaga, Španělsko)
Datum:29. listopadu 2012
Čas:11:30 - 13:00
Místo:LP 5.006, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12

Souvisejicí informace
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic