MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Vadim Evseev

Téma:Simultaneous IR Spectroscopy and IR Tomography in Flames and Hot Gas Flows
Přednášející:Vadim Evseev (DTU Lyngby (Russia))
Datum:27. února 2013
Čas:13:00 - 14:00
Místo:4.064, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12

Souvisejicí informace
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic