MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Esko Turunen

Téma:Perfect Pavelka Logic
Přednášející:Esko Turunen (Tampere University of Technology, Finland)
Datum:7. listopadu 2013
Čas:12:15 - 13:00
Místo:LP 5.006, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic