MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Ondrej Kridlo

Téma:Formal Concept Analysis of higher order
Přednášející:Ondrej Kridlo (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciách)
Datum:30. ledna 2014
Čas:12:15 - 13:00
Místo:5.006, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12

Souvisejicí informace
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic