MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Enrique Solano

Téma:Quantum Simulations as our Quantum Theatre
Přednášející:Enrique Solano (University of the Basque Country, Bilbao)
Datum:20. března 2014
Čas:13:30 - 14:30
Místo:4.064, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12

Souvisejicí informace
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic