MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Nikita Vostrosablin

Téma:Stable optical spring in aLIGO detector and in dual-recycling Michelson-Sagnac interferometer
Přednášející:Nikita Vostrosablin (Lomonosov Moscow State University, Rusko)
Datum:14. března 2014
Čas:13:30 - 14:30
Místo:4.064, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic