MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Luca Ornigotti

Téma:Multiple scale analysis of a levitated nanoparticle with feedback cooling
Přednášející:Luca Ornigotti (University of Pavia)
Datum:28. dubna 2016
Čas:2:00 - 2:00
Místo:4,064, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12
ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic