SSIU & WIUI: Int. Summer School "Information and Uncertainty" & Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision" MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Supported Participants (Czech Only)

Všichni účastníci se mohou účastnit bez poplatku. Studentům VŠ a akademickým a vědeckým pracovníkům VŠ a výzkumných ústavů mimo Prahu je nabízena finanční podpora pokrývající ubytování, stravné a dopravu. Podpora bude vyplacena během konání letní školy a workshopu a to na základě podpisu smlouvy o přímé podpoře.

Konkrétně se podpora týká:

  • proplacení cestovného
  • proplacení nákladů na ubytovaní do výše 1500 Kč na noc
  • proplacení nákladů na stravovaní do výše 300 Kc na den

Počet podpořených osob je omezen na 30.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:SSWIU2012 (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz/SSWIU-2012/
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic